Welkom!

Als je JA durft te zeggen tegen jezelf, loop je het risico je levensvervulling te vinden….

Met de geboorte van ieder mens is er iets nieuws ter wereld gebracht wat er nog niet was. Jij bent uniek.

Juist dat kan verwarrend zijn in deze wereld. Een wereld waar we meten met een goed en een fout. Een wereld waar veel opvatting en ideeën zijn over hoe het zou moeten of hoort, waardoor we gaan twijfelen, aan onszelf en/of aan ons kind, of je leiderschap, of je eigen kwaliteiten of aan jezelf als partner…
Novalibra biedt ruimte om: ouders, kinderen, jongeren en volwassenen in contact te brengen met hun eigen kern, zodat ze weer in verbinding komen met hun ware kracht en potentieel.
Jouw wens, om in balans met jezelf te leven, is het uitgangspunt.

Kort en simpel kan ik zeggen dat er voor mij geen hokjes bestaan. Geen lastige kinderen, mensen of problematieken. Het leven met zijn uitdagingen is juist een uitnodiging om verder te stappen, voorbij de angst, naar je kracht. Voorbij het lijden naar een liefdevolle open ruimte waar je alleen maar jouw plek kunt innemen vanuit jouw unieke zijn, met alles wat er is. Als een ieder zijn plek inneemt, vanuit eigen uniek zijn, en dit licht laat stralen, steekt het aan tot een veel groter licht.

Hoe heerlijk is het als je in staat bent te handelen vanuit je eigen besluitvaardigheid omdat je die van binnenuit kan voelen en vertrouwen. Dan kun je ook weer jouw bijdrage leveren in het leven vanuit je eigen kracht en mogelijkheden.

Steeds meer zie ik mijn werk niet als therapie maar het leren omgaan met wat het leven je biedt. Je zou het ook een levensschool kunnen noemen.

Vragen die ik in de praktijk tegenkom:

“Wie ben ik in de relatie tot mijzelf en de wereld om mij heen…”

“Ik ben boventallig, burn-out…voor wat heb ik mij zo gegeven…”

“Ik ben zo gevoelig dat de wereld mij soms echt overweldigd, maar ik kan toch niet op de bank blijven zitten…”

“Ik heb te horen gekregen dat ik stervende ben, maar voel me nog zo levend…”

“Ik wil zingevend mijn werk doen i.p.v. achter alles aanrennen…”

“Wat mag en of kan ik loslaten zodat ik mij dichterbij mijzelf ervaar…”

Deze vragen raken aan zelfbeeld en zelfkennis, verbinding en zingeving, tijd en vergankelijkheid, aan leven en samenleven. Het leven vraagt een persoonlijk antwoord. Ik begeleid en inspireer vanuit het vertrouwen dat het antwoord in elk mens aanwezig is.