Cookies en Privacy

INSTELLINGEN

Door het betreffende vakje hieronder aan te vinken en je keuze(s) te bevestigen met “UPDATE” ga je er mee akkoord dat deze website gegevens uitwisselt met het betreffende platform en accepteer je ook het daarvoor geldende privacy reglement dat je bij het betreffende platform kunt vinden. De website werkt mogelijk niet optimaal en er kunnen onderdelen ontbreken indien je niet akkoord gaat met gebruik van onderstaande onderdelen. Je kunt deze instellingen altijd weer wijzigen door onderaan een pagina, in de voetregel, te kiezen voor “Cookies en Privacy”.

Er wordt een cookie op je computer geplaatst om de keuze die je hier maakt te bewaren. Verwijder je de cookie, of sta je niet toe dat deze op je computer bewaard wordt, dan moet je e.e.a. bij een volgend bezoek opnieuw instellen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, alleen de keuzes die je hier maakt.

NOVALIBRA

gevestigd aan Zaadmarkt 84a, 7201KM Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.novalibra.nl
Novalibra
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
email: info@novalibra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Novalibra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor bijvoorbeeld facturen & verzending van producten)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internet browser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bij betaling van facturen)
 • Overige persoonlijke gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novalibra.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailingen te versturen waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link onderaan iedere nieuwsbrief of mailing.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@novalibra.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Novalibra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We gebruiken hiervoor Google Analytics en voldoen aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens: een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (geanonimiseerd), gegevens delen is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google Diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Het is mogelijk dat adverteerders op de website van Novalibra promotionele content of vacatures plaatsen. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we mogelijk marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Hieronder kunnen bijvoorbeeld cookies vallen afkomstig van social media sites zoals bijvoorbeeld Facebook, Google Maps, Youtube, Twitter etc. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (informatie hierover vindt je op de website van de consumentenbond). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In sommige gevallen kan dit van invloed zijn op de functionaliteit of de beleving van de site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Novalibra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info@novalibra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@novalibra.nl.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

[Privacyverklaring  versie 1.0 – april 2018]